کد ملی: 4172433782

نام: حسین

نام خانوادگی: ملکی

نام پدر: حسن اقا

شناسه صنفی: 0437041733

نام املاک: ملکی

تاریخ صدور پروانه: 1399/08/01

تاریخ انقضاء: 1404/08/01

آدرس: سعیدآباد - روستای جاجرود - سعید آباد - خیابان البرز - خیابان گلستان - پلاک 187 - طبقه همکف

فهرست