کد ملی: 4172911854

نام: رمضان

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: امیرحسین

شناسه صنفی: 0467100214

نام املاک: مشاور املاک کاخ

تاریخ صدور پروانه: 1399/04/01

تاریخ انقضاء: 1404/04/01

آدرس: سعیدآباد - روستای جاجرود - سعید آباد - خیابان جاجرود - خیابان گلستان - پلاک 1 - طبقه همکف

فهرست