کد ملی: 4172913172

نام: مهدی

نام خانوادگی: اسدی

نام پدر: مجید

شناسه صنفی: 0467141198

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1399/05/13

تاریخ انقضاء: 1404/05/13

آدرس: سعیدآباد - روستای جاجرود - سعید آباد - خیابان راش - خیابان گلستان - پلاک 71 - طبقه همکف

فهرست