کد ملی: 4180015544

نام: حجت

نام خانوادگی: بابائی طالب

نام پدر: خیرمراد

شناسه صنفی: 0467345624

نام املاک: رادوین

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/18

تاریخ انقضاء: 1404/10/18

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهر پردیس فاز 11 - کوچه طراوت8 - خیابان طراوت - مجتمع تجاری شماره 98 - پلاک 1 - طبقه همکف - واحد 1

فهرست