کد ملی: 4218741875

نام: حسن

نام خانوادگی: یاراحمدی

نام پدر: میررضا

شناسه صنفی: 0325977402

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1392/02/15

تاریخ انقضاء: 1402/02/15

آدرس: پردیس فاز یک میدان عدالت مجتمع تجاری ولیعصر ورودی بی 16

فهرست