کد ملی: 4430724008

نام: سید مهدی

نام خانوادگی: دهقان بنادکی

نام پدر: سیدرضا

شناسه صنفی: 0376254236

نام املاک: املاک دهقان

تاریخ صدور پروانه: 1393/06/04

تاریخ انقضاء: 1398/06/04

آدرس: پردیس فاز2 میدان امام خمینی تجاری بهارستان 26

فهرست