کد ملی: 4579849760

نام: حسینعلی

نام خانوادگی: مهدی نژاد

نام پدر: علیرضا

شناسه صنفی: 0467519253

نام املاک: مسکن آینده سازان

تاریخ صدور پروانه: 1400/02/27

تاریخ انقضاء: 1405/02/27

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان دانش2 - خیابان نوروز - مجتمع مارال - طبقه اول - واحد 27

فهرست