کد ملی: 4609073269

نام: عباس

نام خانوادگی: شاکری نسب

نام پدر: قربانعلی

شناسه صنفی: 0466781547

نام املاک: املاک کاشانه بزرگ

تاریخ صدور پروانه: 1398/05/24

تاریخ انقضاء: 1403/05/24

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه اول - واحد 23

فهرست