کد ملی: 4723121587

نام: علی

نام خانوادگی: باغجری

نام پدر: رمضان

شناسه صنفی: 0466553571

نام املاک: حمید

تاریخ صدور پروانه: 1397/10/02

تاریخ انقضاء: 1402/10/02

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان شهید محمود محرمی - خیابان باغک (سپاه) - پلاک 55 - طبقه همکف

فهرست