کد ملی: 4849348513

نام: حجت اله

نام خانوادگی: عبداللهي

نام پدر: عبدالرضا

شناسه صنفی: 0467405332

نام املاک: کلبه اطلسی

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/21

تاریخ انقضاء: 1404/11/21

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - خیابان رفاه - خیابان شبستان 4 - تجاری بهارستان - پلاک 33 - طبقه همکف

فهرست