کد ملی: 4869709759

نام: اسداله

نام خانوادگی: خانی

نام پدر: ابراهیم

شناسه صنفی: 0467063700

نام املاک: املاک خانی

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/11

تاریخ انقضاء: 1404/03/11

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - میدان عدالت - بلوار سفیر امید - مجتمع تجاری اداری آسمان - طبقه منفی 1 - واحد 3

فهرست