کد ملی: 4879272418

نام: زینب

نام خانوادگی: کوهستانی

نام پدر: علي اصغر

شناسه صنفی: 0379058374

نام املاک: پایتخت

تاریخ صدور پروانه: 1399/11/04

تاریخ انقضاء: 1404/11/04

آدرس: دامداری فرآوردی - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - خیابان شهرک بهار طلائیه - خیابان فاز2 - پلاک 44 - طبقه همکف

فهرست