کد ملی: 4879934070

نام: یوسف

نام خانوادگی: لشگرانی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0467088472

نام املاک: املاک اصطلک

تاریخ صدور پروانه: 1399/03/26

تاریخ انقضاء: 1404/03/26

آدرس: اصطلک پائین - روستای کرشت - اصطلک پائین - خیابان اصلی اصطلک پائین - کوچه جانباز نقدی - پلاک 2 - طبقه همکف

فهرست