کد ملی: 4899358849

نام: ایرج

نام خانوادگی: صالحی

نام پدر: ولی الله

شناسه صنفی: 0418656694

نام املاک: ایرصا

تاریخ صدور پروانه: 1394/04/29

تاریخ انقضاء: 1399/04/30

آدرس: پردیس فاز2 میدان لمام جنب شهرداری تجاری کوه نور ط اول

فهرست