کد ملی: 4979075703

نام: رضا

نام خانوادگی: جهان تیغ

نام پدر: فقیر

شناسه صنفی: 0379440332

نام املاک: ندارد

تاریخ صدور پروانه: 1393/05/05

تاریخ انقضاء: 1398/05/05

آدرس: پردیس فاز2 تجاری یاس2 4

فهرست