کد ملی: 5059912167

نام: جابر

نام خانوادگی: محمودی

نام پدر: عباداله

شناسه صنفی: 0466803179

نام املاک: املاک آلفا

تاریخ صدور پروانه: 1398/06/23

تاریخ انقضاء: 1403/06/23

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز2 - میدان امام خمینی (ره) - بلوار خلیج فارس - مجتمع تجاری بهارستان - پلاک 231 - طبقه اول - واحد 74 -

فهرست