کد ملی: 5199280074

نام: محرم

نام خانوادگی: علی اکبرپورعاشقلو

نام پدر: نجفقلی

شناسه صنفی: 0466550182

نام املاک: املاک افشین

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/27

تاریخ انقضاء: 1402/09/27

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه گلها - خیابان شهید مسعود زاهدی - پلاک 49 - طبقه همکف

فهرست