کد ملی: 5199280831

نام: علی اوسط

نام خانوادگی: شریف زاده

نام پدر: حسینقلی

شناسه صنفی: 0466951584

نام املاک: املاک شریف

تاریخ صدور پروانه: 1398/11/20

تاریخ انقضاء: 1403/11/20

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه سحر - خیابان شهید عباس زاهدی - پلاک 198 - طبقه همکف

فهرست