کد ملی: 5199320701

نام: شیخعلی

نام خانوادگی: قربان زاده مسن

نام پدر: نوراله

شناسه صنفی: 0406048121

نام املاک: قربان زاده

تاریخ صدور پروانه: 1398/06/03

تاریخ انقضاء: 1403/06/03

آدرس: ده بومهن - روستای کرشت - (ده بومهن) - کوچه تختی - خیابان امام رضا - پلاک 27 - طبقه همکف

فهرست