کد ملی: 5199386131

نام: رشید

نام خانوادگی: تقی زاده

نام پدر: خيراله

شناسه صنفی: 0425345549

نام املاک: رشید

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/20

تاریخ انقضاء: 1404/09/20

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه عباس کرد فر - خیابان اصلی پای کوه - پلاک 6 - طبقه همکف

فهرست