کد ملی: 5199774832

نام: داریوش

نام خانوادگی: صفی زاده

نام پدر: موسی

شناسه صنفی: 0466550092

نام املاک: املاک پارسا

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/27

تاریخ انقضاء: 1402/09/27

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه گلستان - خیابان شهید مسعود زاهدی - پلاک 190 - طبقه همکف

فهرست