کد ملی: 5219838342

نام: حسن

نام خانوادگی: صفری پور

نام پدر: غلام

شناسه صنفی: 0417228990

نام املاک: مشاور املاك ظهر

تاریخ صدور پروانه: 1394/04/06

تاریخ انقضاء: 1399/04/07

آدرس: بومهن خيابان شهيد حق ورديان پلاك 200

فهرست