کد ملی: 5249766986

نام: نقی

نام خانوادگی: قدرتی

نام پدر: رضاقلي

شناسه صنفی: 0467294456

نام املاک: قدرتی

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/22

تاریخ انقضاء: 1404/09/22

آدرس: دامداری فرآوردی - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - خیابان فاز یک شهرک طلائیه - خیابان پاساژ - بلوک 18 - پلاک 26 - طبقه همکف

فهرست