کد ملی: 5249790542

نام: مجید

نام خانوادگی: لاله ئی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0437306543

نام املاک: لاله

تاریخ صدور پروانه: 1392/07/30

تاریخ انقضاء: 1402/07/30

آدرس: بومهن خ حاج منصور شهرک بهار طلاییه فاز 2

فهرست