کد ملی: 5249937470

نام: قاسم

نام خانوادگی: لاله ئی

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0437874929

نام املاک: لابه

تاریخ صدور پروانه: 1392/04/25

تاریخ انقضاء: 1402/04/25

آدرس: بومهن خ حاج منصور شهرک طلائیه فاز2 پ256 24/129

فهرست