کد ملی: 5449713460

نام: مصطفی

نام خانوادگی: مخلص آبادی فراهانی

نام پدر: غلامرضا

شناسه صنفی: 0437948944

نام املاک: مسکن فراهانی

تاریخ صدور پروانه: 1399/10/10

تاریخ انقضاء: 1404/10/10

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - مجتمع تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 8

فهرست