کد ملی: 5569975853

نام: علی اکبر

نام خانوادگی: دشتی رحمت آبادی

نام پدر: غلامحسین

شناسه صنفی: 0439101938

نام املاک: 11111

تاریخ صدور پروانه: 1388/08/23

تاریخ انقضاء: 1398/08/23

آدرس: پردیس فاز 1 خ ملاصدرا تجاری قصر پردیس ط همکف

فهرست