کد ملی: 5659489370

نام: رضا

نام خانوادگی: کاظمی دولت آبادی

نام پدر: حسين

شناسه صنفی: 0403451293

نام املاک: کاظمی

تاریخ صدور پروانه: 1398/12/08

تاریخ انقضاء: 1403/12/08

آدرس: کرشت - روستای کرشت - (کرشت) - خیابان غزل - بلوار خلیج فارس - پلاک 420 - طبقه همکف

فهرست