کد ملی: 5669592433

نام: مونس

نام خانوادگی: حقی ناوند

نام پدر: سلمان

شناسه صنفی: 0466551758

نام املاک: حقی ناوند

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/29

تاریخ انقضاء: 1402/09/29

آدرس: بومهن - بومهن - خیابان شهید چمران - خیابان 16متری نسترن - پلاک 233 - طبقه همکف

فهرست