کد ملی: 5669593261

نام: الله وردی

نام خانوادگی: حقی ناوند

نام پدر: فتح اله

شناسه صنفی: 0466540135

نام املاک: حقی ناوند

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/18

تاریخ انقضاء: 1402/09/18

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه هاشم آبادی - خیابان شهید چمران - پلاک 227 - طبقه همکف

فهرست