کد ملی: 5739577675

نام: محمدرضا

نام خانوادگی: قره باغی

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0407358254

نام املاک: یکتا

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/01

تاریخ انقضاء: 1404/09/01

آدرس: انبارباروت شمال - روستای کرشت - شهرک بهار طلائیه - خیابان طاهرآباد - کوچه پرستو - پلاک 35 - طبقه همکف

فهرست