کد ملی: 5919490012

نام: نوروزمحمد

نام خانوادگی: مطیع

نام پدر: رمضان

شناسه صنفی: 0467012144

نام املاک: مشاوره املاک پوریا

تاریخ صدور پروانه: 1399/02/10

تاریخ انقضاء: 1404/02/10

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه بوستان سوم - خیابان شهید آزادواری - پلاک 234 - طبقه همکف

فهرست