کد ملی: 6139656028

نام: علی محمد

نام خانوادگی: میرزائی نژاد

نام پدر: محمد

شناسه صنفی: 0367777304

نام املاک: املاک میرزایی

تاریخ صدور پروانه: 1398/08/29

تاریخ انقضاء: 1403/08/29

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه دوم - خیابان شهید محمد میرزائی - پلاک 40 - طبقه همکف

فهرست