کد ملی: 6179682909

نام: حمید

نام خانوادگی: احمدی

نام پدر: احمد

شناسه صنفی: 0466546305

نام املاک: گلستان

تاریخ صدور پروانه: 1397/09/22

تاریخ انقضاء: 1402/09/22

آدرس: سعیدآباد - روستای سعیدآباد - سعید آباد - خیابان سبلان - خیابان گلستان - پلاک 127 - طبقه همکف

فهرست