کد ملی: 6358877240

نام: مظفر

نام خانوادگی: درودگری جعفرآباد

نام پدر: رمضان

شناسه صنفی: 0437416014

نام املاک: طلائیه

تاریخ صدور پروانه: 1388/01/29

تاریخ انقضاء: 1398/01/29

آدرس: بومهن خ طلائی پ3

فهرست