کد ملی: 6358877240

نام: مظفر

نام خانوادگی: درودگری جعفرآباد

نام پدر: رمضان

شناسه صنفی: 0405376901

نام املاک: جعفر

تاریخ صدور پروانه: 1388/01/29

تاریخ انقضاء: 1398/01/29

آدرس: بومهن بلوار امام(ره) خیابان طلایی

فهرست