کد ملی: 6359295199

نام: رسول

نام خانوادگی: ولی پور

نام پدر: حسن

شناسه صنفی: 0406808353

نام املاک: ولی پور

تاریخ صدور پروانه: 1399/09/04

تاریخ انقضاء: 1404/09/04

آدرس: بومهن - بومهن - کوچه شهید محرمعلی آرزومند - خیابان شهدای بومهن (طلائی) - پلاک 330 - طبقه همکف

فهرست