کد ملی: 6359297558

نام: مهدیه

نام خانوادگی: رحیم زاده

نام پدر: حضرتقلی

شناسه صنفی: 0437799107

نام املاک: انبوه سازان

تاریخ صدور پروانه: 1392/03/25

تاریخ انقضاء: 1402/03/25

آدرس: بومهن خ صنوبر نبش بن بست رهنما

فهرست