کد ملی: 6359741814

نام: برات محمد

نام خانوادگی: رامبد

نام پدر: اصغر

شناسه صنفی: 0093906351

نام املاک: گلستان

تاریخ صدور پروانه: 1385/12/22

تاریخ انقضاء: 1395/12/23

آدرس: پردیس فاز 2 میدان امام (ره ) مجتمع تجاری گلستان پلاک60 0

فهرست