کد ملی: 6599455018

نام: عزیزاله

نام خانوادگی: اسکندری زاده

نام پدر: حيدرعلي

شناسه صنفی: 0369077601

نام املاک: املاک جم

تاریخ صدور پروانه: 1398/07/08

تاریخ انقضاء: 1403/07/08

آدرس: شهرجدیدپردیس - شهرپردیس فاز1 - خیابان پیام - میدان عدالت - ساختمان تجاری ولیعصر - طبقه همکف - واحد 14

فهرست