کد ملی: 6599807933

نام: سید حمزه

نام خانوادگی: حسینی

نام پدر: سیدرمضان

شناسه صنفی: 0437761348

نام املاک: حسینی

تاریخ صدور پروانه: 1395/01/30

تاریخ انقضاء: 1400/01/30

آدرس: بومهن بلوار اصلی خ سپاه

فهرست