کد ملی: 6649982318

نام: مهران

نام خانوادگی: زبرجدی افضل

نام پدر: ماشاءاله

شناسه صنفی: 0466995692

نام املاک: مسکن بزرگ افضل

تاریخ صدور پروانه: 1399/01/31

تاریخ انقضاء: 1404/01/31

آدرس: ناحیه صنعتی خرمدشت - روستای کرشت - خرمدشت - خیابان سوم غربی - جاده تهران دماوند - پلاک 670 - طبقه همکف

فهرست